ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο στόχος της Συνθήκης για τον Εκδημοκρατισμό (TDEM) είναι να δώσει στους πολίτες τα μέσα για τη μείωση των ανισοτήτων και την εγκαθίδρυση πραγματικής κοινωνικής, φορολογικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχε ωφελήσει κυρίως τους πιο ισχυρούς και ευκίνητους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες: μεγάλες πολυεθνικές, νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος και υψηλό πλούτο.


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΟΥΣ

Η προτεινόμενη συνθήκη για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης αποτελεί μέρος ενός πιο παγκόσμιου κινήματος, όπως φαίνεται από την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Tax The Rich