MANIFESTET FÖR DEMOKRATISERING AV EUROPA

Målet med Fördraget om demokratisering (TDEM) är att ge medborgarna möjlighet att minska ojämlikheter och skapa verklig social, skattemässig och miljömässig rättvisa i Europa. Fram till nu har den europeiska integrationen främst gynnat de mäktigaste och mest rörliga ekonomiska och finansiella aktörerna: stora multinationella företag, höginkomsthushåll och hög förmögenhet.


L'INITIATIVE "TAX THE RICH"

Det föreslagna fördraget om demokratisering av Europa är en del av en mer global rörelse, vilket illustreras av European Citizens’ Initiative Tax The Rich