MANIFEST DEMOKRATYZACJI EUROPY

Celem Traktatu o Demokratyzacji (TDEM) jest zapewnienie obywatelom środków umożliwiających zmniejszenie nierówności i ustanowienie prawdziwej sprawiedliwości społecznej, fiskalnej i środowiskowej w Europie. Do tej pory na integracji europejskiej skorzystały głównie najpotężniejsze i najbardziej mobilne podmioty gospodarcze i finansowe: duże korporacje międzynarodowe, gospodarstwa domowe o wysokich dochodach i zamożni.


L'INICJATYWA PODATEK NA BOGATYCH

Proponowany traktat o demokratyzacji Europy jest częścią bardziej globalnego ruchu, czego ilustruje podatek od europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Zobacz stronę internetową Tax The Rich